Familiezaken

Is een echtscheiding nabij? Vragen over de omgangsregeling met uw kinderen?
Wie mag in de echtelijke woning blijven?

Jeugdrecht

Machtiging uithuisplaatsing minderjarigen? Verzoek aanstelling (andere) gezinsvoogd. Verlenging ondertoezichtstelling? 

Strafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Heeft er huiszoeking plaatsgevonden?

Jeugdstrafrecht

Aanwezigheid ouders tijdens politieverhoor? Hoe lang mag politie uw kind vasthouden in de politiecel? Gevolgen voor de Verklaring omtrent Gedrag?

Letselschade

Wat is mijn rechtspositie? Wat is mijn recht op schadevergoeding? Letselrichtlijn studievertraging van toepassing?

Een praktische en sterke oplossing voor uw familiezaken zodat u weer verder kunt met uw leven.

 

Familiekwesties verdienen een praktische en zakelijke oplossing voor de toekomst. Niemand is gediend bij een steeds herhaalde gang naar de rechtbank over bijvoorbeeld omgangsregeling of alimentatie.

Ik help u met een constructieve echtscheiding of beëindiging van een (geregistreerd) partnerschap/samenleven.

 

Heldere afspraken  –  Belangen van kinderen  –  Realistische financiële afspraken 

Specialisaties familierecht

 • Echtscheiding;
 • Scheiding van tafel en bed;
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
 • Boedelverdeling;
 • De echtelijke woning-gebruikersvergoeding;
 • Beëindiging samenleving
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap;
 • Partner- en kinderalimentatie:
 • Vaststellen zorgregeling kinderen;
 • Gezag/omgang;
 • Erkenning kind.

Overig

 • Jeugdrecht zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindigende maatregel;
 • Curatele, bewind en mentorschap;
 • Naamrecht;
 • Erfrecht.

Advocatenkantoor Jet van Holland is bekend met alle
nationale instanties voor Jeugdrecht en Jeugdzorg

Mijn kantoor is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Ik ben bekend met de hulp en steun van jeugdhulp instanties zoals Youké, de Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig en Jeugdzorg Nederland. Ook ben ik bevoegd met de Raad voor de Rechtsbijstand in verband met aanvragen gesubsidieerde rechtshulp. Als piketadvocaat ben ik bevoegd verdachten bij te staan op het politiebureau.