Jeugdrecht

Machtiging uithuisplaatsing? Wat zijn de taken van de gezinsvoogd? Verzoekschrift tot vervallen van schriftelijke aanwijzing.

Jeugdwet

 

Ondertoezichtstelling

Schriftelijke aanwijzing

Machtiging uithuisplaatsing

Spoedmaatregelen

Gesloten jeugdhulp

Gezagsbeëindiging

 

Jeugdbescherming is een gedwongen maatregel die de rechter kan opleggen als vrijwillige hulp niet werkt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’. Een voor alle partijen ingrijpende gebeurtenis. Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Soms woont een kind daarbij – tijdelijk – niet meer thuis (machtiging uithuisplaatsing).

Een gezinsvoogd kan een schriftelijke aanwijzing opstellen. Zo’n aanwijzing gaat altijd over de verzorging en opvoeding van uw kind. Soms ook over de omgangsregeling als ouders gescheiden leven. Of over de omgang tussen de biologische ouder en het kind in pleeggezin. Negeren van die aanwijzing is geen oplossing.

Het heeft geen vrijblijvend karakter, dus u bent verplicht die afspraken op te volgen. Bent u het niet eens met die schriftelijke aanwijzing, dan kunt u binnen 14 dagen aan de rechtbank vragen om deze vervallen te verklaren en iets anders te bepalen.

 

 

Oplossingen voor Jeugdbescherming

  • Aanstelling (nieuwe) gezinsvoogd
  • Tijdelijk onder toezichtstelling
  • Aanspreken ex-partner op opvoeding
  • Verweer tegen uit huis plaatsing
  • Advocaat tijdens kinderrechter zitting

Er zijn verschillende situaties waarin ik u kan bijstaan als advocaat. Cliënten vroegen mij:

 

1. Mijn zoontje staat onder toezicht van Jeugdbescherming. Hij woont bij mijn ex. Als hij bij mij is krijg ik de indruk dat het niet goed gaat met hem thuis. Kan ik de gezinsvoogd vragen om beter op te letten en mijn zoontje te helpen? De gezinsvoogd is toch verantwoordelijk voor zijn lot, maar doet volgens mij weinig…. Wat kan ik doen?

2. Vrijdag als ik de kinderen ophaal bij mijn ex voor omgangsregeling zegt zij dat de kinderen ziek zijn of is ze niet thuis. Wat kan ik daar aan doen? Kan ik de rechter vragen om een beslissing te nemen? Ik wil dit opgelost hebben want ik zie mijn kinderen zelden.

Enzovoort.